Odzysk ciepła


klimatyzatory

System odzysku ciepła to technologia pozwalająca na znaczne zmniejszenie poziomu zużycia energii. Optymalne wykorzystanie energii powstałej podczas pracy urządzenia chłodniczego jest idealnym sposobem uzyskania oszczędności. Odzyskana energia cieplna może być wykorzystana do celów grzewczych. Do tego dodatkową korzyścią jest fakt, że tym sposobem redukowany jest negatywny wpływ na środowisko naturalne, bowiem ogranicza się odprowadzanie energii do atmosfery.
Nasza firma przy projektowaniu i montażu instalacji czy komór chłodniczych może również zadbać o zastosowanie technologii odzysku ciepła. Przy zastosowaniu urządzeń do odzysku ciepła firmy DK, oszczędzanie energii może objąć od 70 do nawet 95% rocznego zapotrzebowania na ciepło w zakładach spożywczych i hipermarketach. Dziedziny, dla których technologia odzysku ciepła jest szczególnie istotna, to m.in.:
• przetwórstwo mięsa,
• ubój,
• chłodzenie mleka,
• warzenie piwa.
System odzysku ciepła to przede wszystkim oszczędność. Technologia ta przekłada się na niższe koszta eksploatacji, a instalacje chłodnicze mogą pracować wydajniej. W związku z tym zachęcamy do inwestycji w odzysk ciepła. Wszystkie szczegóły dotyczące systemu ustalamy indywidualnie w oparciu o konkretny przypadek, bowiem zawsze staramy się doradzić korzystne rozwiązanie dla naszego Klienta.