Instalacje chłodnicze CO2


budynek

We współczesnym przemyśle coraz częstsze zastosowanie mają instalacje chłodnicze CO2. Wynika to z wielu zalet, którymi wyróżnia się ten system chłodnictwa. Dwiema największymi zaletami zdecydowanie są: pozytywny wpływ na środowisko oraz redukcja kosztów. Zamiana czynników chłodniczych z grupy CFC na dwutlenek węgla jest rozwiązaniem w pełni ekologicznym – zważywszy również na to, że klasyczne czynniki chłodnicze mają negatywny wpływ na warstwę ozonową. Ponadto instalacje CO2 wiążą się z redukcją kosztów utrzymania urządzeń, maszyn i produkcji. Inne zalety stosowania CO2 to:
• wyższa wydajność układów z CO2 w porównaniu do czynników freonowych i syntetycznych,
• mniejsze rozmiary instalacji chłodniczych oraz mniejsze sprężarki,
• bardzo dobra wydajność przy temperaturze parowania <-35°C,
• mniejsza wrażliwość układów na spadki ciśnień.
Jak można zauważyć, instalacje na bazie CO2 znacznie różnią się od klasycznych zastosowań w instalacjach chłodniczych. Warto dodać, że dwutlenek węgla jest głównie wykorzystywany w:
• dużym chłodnictwie przemysłowym,
• chłodnictwie transportowym,
• przemyśle spożywczym (mleczarstwo),
• supermarketach – instalacje kaskadowe,
• średnim chłodnictwie komercyjnym,
• instalacjach okrętowych.
Zgodnie z oczekiwaniami Klientów nasza firma coraz częściej stosuje takie rozwiązanie. Nieustannie rozszerzamy naszą ofertę i staramy się nadążać za nowymi zastosowaniami i technologiami z branży – w związku z tym oferujemy instalacje chłodnicze CO2. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat instalacji na bazie dwutlenku węgla – zachęcamy do kontaktu.