Wentylacja w kuchni – niezbędny element

Poprawnie działająca wentylacja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania właściwego mikroklimatu w całym domu. Są jednak pomieszczenia, w których ze względu na panujące warunki, powinno się szczególnie zadbać o jakość powietrza. Jednym z nich jest kuchnia. W jej przypadku dobrze rozprowadzona wentylacja to nie tylko kwestia komfortu, ale i obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego. Na konieczność odprowadzania zużytego powietrza z kuchni wskazuje m.in. norma PN-83/B-03430.

 

Rola wentylacji w kuchni

Kuchnia jest niewątpliwie samym centrum życia rodzinnego. To w niej przygotowuje się posiłki i wspólnie z bliskimi je spożywa. W efekcie tego w powietrzu w tym pomieszczeniu unosi się bogactwo nie zawsze przyjemnych zapachów. Skutkiem gotowania jest też nadmiar wilgoci, która nie tylko negatywnie wpływa na zdrowie, ale i też przyczynia się do rozwoju pleśni. Prawidłowo rozprowadzona wentylacja pozwala uporać się z tymi problemami. Dzięki niej nieustannie zachodzi wymiana zanieczyszczonego powietrza na świeże. W ten sposób z wnętrza usuwa się nieprzyjemne zapachy i liczne zanieczyszczenia.

 

Typy wentylacji w kuchni

W budownictwie jednorodzinnym wykorzystuje się dwa typy wentylacji – grawitacyjną i mechaniczną (niekiedy z odzyskiem ciepła). W pierwszej powietrze usuwane jest z wnętrza za sprawą otworów wywiewnych połączonych z przewodami wentylacyjnymi. Świeże dociera do niego przez okno, specjalne nawiewniki okienne lub z innych pomieszczeń. W przypadku wentylacji mechanicznej w kuchni znajdują się dwa niezależne przewody – jeden wywiewny, a drugi nawiewny. Dzięki nim cyrkulacja powietrza odbywa się nieustannie i nie zależy od temperatury na zewnątrz. Jednym z kluczowych elementów wentylacji mechanicznej jest okap, który odprowadza zużyte powietrze na zewnątrz.