Klimatyzacja w domu jednorodzinnym a polskie prawo

Montaż klimatyzacji stopniowo staje się standardem w polskim budownictwie. Kiedyś będąca oznaką luksusu instalacja, dziś jest powszechna i dostępna dla każdego z nas. W upalne dni trudno sobie wyobrazić pracę w biurze czy kolację w restauracji bez odpowiedniego systemu chłodzącego.

Coraz częściej wielu z nas decyduje się również na takie rozwiązanie we własnym domu. Rzadko kto pamięta jednak o tym, że instalacja klimatyzacyjna wymaga spełnienia określonych warunków, nie tylko technicznych, ale i prawnych. Szczególne rozporządzenia dotyczą m.in. zakładów pracy, powierzchni handlowych oraz mieszkańców bloków. Przepisy prawne, choć nie tak restrykcyjne, nie ominęły także posiadaczy domów jednorodzinnych.

 

Przepisy prawne dotyczące montażu klimatyzacji w domu

Normy prawne, które szczegółowo określają funkcjonowanie systemów chłodniczych i wentylacyjnych, zawarte są w ustawie z 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Potocznie zwana ustawą F-gazową regulacja definiuje zakres działania firm instalacyjno-serwisowych oraz uściśla przepisy dotyczące możliwości korzystania z instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Zgodnie z tą regulacją właściciele urządzeń chłodniczych, mieszczących ponad 3 kg czynnika chłodzącego muszą zarejestrować swój sprzęt w Centralnym Rejestrze Operatorów. Ponadto, zobowiązani są również do prowadzenia karty urządzenia, której brak może oznaczać wysokie kary. Montaż natomiast muszą przeprowadzić podmioty posiadające odpowiedni certyfikat.

Przepisy te dotykają głównie przedsiębiorców, jednakże nie wyłączają również z obowiązku posiadania karty właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy wpisują się we wspomniane kryteria. Posiadacze małych klimatyzatorów nie muszą martwić się o konieczność rejestracji urządzeń, ale ci, którzy myślą o instalacji złożonych systemów klimatyzacyjnych muszą mieć na uwadze obowiązujące normy dotyczące dbałości o środowisko. Zwłaszcza gdy odpowiednie jednostki mogą przeprowadzać kontrolę szczelności tych urządzeń. Ważne jest więc to, by właściciele domów jednorodzinnych byli świadomi funkcjonowania zamontowanych systemów klimatyzacyjnych. Istotne jest też skorzystanie z fachowych usług serwisów bazujących na produktach od sprawdzonych producentów takich jak: klimatyzacje Mitsubishi Electric, Fujitsu czy Sinclair.

Najczęściej wykorzystywanymi typami klimatyzatorów w domach są klimatyzatory split i multi-split. Ich napełnienie często nie przekracza 1 kg czynnika chłodzącego, co wówczas nie zobowiązuje użytkownika systemu do rejestracji urządzenia. Mimo tego nie oznacza to, że wszystkie klimatyzatory montowane w domach jednorodzinnych mieszczą się w normach niewymagających rejestracji. Zawsze należy upewnić się, czy faktycznie system chłodzący, który posiadamy, nie przekracza norm określonych w ustawie F-gazowej.