Dlaczego warto stosować systemy z odzyskiem ciepła?

Systemy odzysku ciepła to, jak sama nazwa wskazuje, technologie, dzięki którym możliwe jest odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie energii cieplnej powstałej podczas pracy różnego rodzaju urządzeń. Najbardziej popularne są np. wentylacje mechaniczne z odzyskiem ciepła. W przemyśle z kolei duże znaczenie ma zastosowanie technologii odzysku ciepła np. z instalacji i komór chłodniczych. Dlaczego zastosowanie takich systemów się opłaca?

 

Odzysk ciepła to gwarancja oszczędności

Zastosowanie systemów odzysku ciepła to przede wszystkim sposób na zmniejszenie poziomu zużycia energii, a tym samym ograniczenie kosztów jej produkcji. Dzięki możliwości optymalnego wykorzystania wyprodukowanej przez urządzenia energii cieplnej redukuje się koszty eksploatacji obiektów takich jak np. zakłady spożywcze, markety czy chłodnie. Odzyskane ciepło można ponownie wykorzystać np. do celów grzewczych, w ten sposób znacznie obniżając wydatki na ogrzewanie. Przykładowo w Łodzi montaż instalacji chłodniczych przy zastosowaniu naszych systemów odzysku ciepła oznacza oszczędności w zużyciu energii osiągające od 70 do 95% rocznego zapotrzebowania na ciepło.

 

Mniejsze zużycie energii to zwrot w stronę ochrony środowiska

Oprócz korzyści ekonomicznych redukcja zużycia energii zmniejsza też negatywny wpływ działalności przedsiębiorców na środowisko naturalne. Dzieje się to za sprawą maksymalnego wykorzystania energii, która bez systemów odzysku ciepła traktowana jest jako odpad, który trafia do atmosfery. Zastosowanie technologii odzyskiwania ciepła z energii ogranicza produkcję gazów cieplarnianych, w tym m.in. dwutlenku węgla. Nie ma zatem wątpliwości, że systemy odzysku ciepła istotnie ograniczają emisję zanieczyszczeń do atmosfery, a w konsekwencji tego przeciwdziałają zmianom klimatycznym.